3 Minggu yang lalu,menghadiri konvokesyen abang saya yang telah menamatkan pembelajarannya di Universiti Teknologi Mara peringk...